Startsida


Vi tackar för alla bidrag vi har fått från er stödmedlemmar som

har gjort det möjligt för oss att ha ännu en produktion


Denna gång kommer föreställningen att heta

"Den fula ankungen"

baserad på HC Andersen


Harald Petterson, Teaterpirat, musiker och Clown har gått ur tiden.

Vill man skänka en minnesgåva till Clowner utan gränser se info nedan 

Vi önskar alla en glad sommar
© 2017 Teaterpiraterna, Sundbyberg  PG 483816-5  org-nr 802442-5509